2022. jĂşnius 29.
, szerda

BejelentkezésAz Országgy?lés a jogszabályok el?készítésében való társadalmi részvételr?l megalkotta a 2010. évi CXXXI. törvényt. A fenti jogszabály a helyi önkormányzatok által kibocsátott rendeletek tekintetében, tiszteletben tartva az önkormányzatok autonómiáját, nem rendelkezik az el?készítésben való társadalmi részvétel szabályairól, ezért a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt a 103/B. §-al kib?víti, mely szerint a helyi önkormányzatoknak rendeletben kell szabályozniuk a helyi jogszabályok el?készítése során alkalmazandó társadalmi részvétel szabályait.

A fentiek alapján alkotta meg Kispest Önkormányzatának képvisel?-testülete 23/2011. (IX.20.) sz. rendeletét, amely a helyi rendeletek el?készítésében való társadalmi részvétel szabályairól szól.

Ez alapján a Képvisel?-testület a rendelet tervezeteket és azok indokolását a polgármesteri hivatal hirdet?tábláján, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján közzé teszi.

A bejelentkezett felhasználók a rendelet tervezeteket a képvisel?-testületi ülést megel?z? 14. napon 16.00 órától az ülést megel?z? 6. nap 12.00 óráig véleményezhetik a rendelet.kispest.hu honlapon keresztül, de a tervezetekhez a polgármesterhez küldött levél formájában is f?zhet? vélemény.

A névvel, e-mail címmel regisztrált felhasználó részér?l a regisztrációtényével a személyes adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.

Nem vehet? figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, a rendelet-tervezet tárgyához nem illeszkedik, vagy név nélküli. A vélemények a regisztrációt követ?en, a felhasználók által választott nevek alatt mindenki számára hozzáférhet? módon jelennek meg a honlapon.

Az el?terjeszt?ket azonban egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli, de a beérkezett véleményekr?l és javaslatokról, az elutasított javaslatok esetében az elutasítás indokairól összefoglaló készül, amit a rendelet.kispest.hu honlapon a képvisel?-testületi ülést megel?z? 24.00 óráig közzé kell tenni. Az összefoglaló a hirdet?táblán is megjelenik.

Az el?terjeszt? a legközelebbi képvisel?-testületi ülésre beterjeszti a rendelet-tervezetet. A tervezetr?l szólódöntést követ? 3. hónap elteltével a rendelet.kispest.hu honlapon közzétett összefoglalók és el?terjesztések, valamint az azokhoz f?zött véleményeket eltávolítják a honlapról, a papíron beküldött vélemények is megsemmisítésre kerülnek.

A rendelet letöltése :: pdf


Regisztráció Vissza a Kispest.hu-ra

Tervezetek véleményezése

A Kispesti Önkormányzat rendelet-tervezeteit a következ? módon véleményezheti:

A tervezetekhez csak el?zetes regisztrációt követ?en f?zhet véleményeket.

A véleményeket, megjegyzéseket a képvisel?-testületi ülést megel?z? 6. nap déli 12.00-ig várjuk. A javaslatok csak munkatársaink ellen?rzése után jelennek meg az oldalon.

A beérkezett véleményekr?l és javaslatokról összefoglaló készül, ezeket az Összefoglalók oldalon tekintheti meg.

A tervezetek képvisel?-testületi elfogadását követ? 3. hónap elteltével a hozzászólásokat, valamint az összefoglalókat is eltávolítjuk a honlapról.

Klikkeljen ide saját fiókja létrehozásához.